Taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

1. 1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), su jomis sutikus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „su naudojimosi taisyklėmis susipažinau“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu mazytis.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su visais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas galės susipažinti skiltyje “Taisyklės”, prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami pranešimu į registracijos formoje nurodytą elektroninį paštą.

1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje mazytis.lt, turi užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bei telefonu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, bei leidžia jo asmeninius duomenis naudoti UAB „MAŽYTIS“ tiesioginės rinkodaros tikslams. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefonas būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, turi pateikti prašymą elektroniniu paštu info@mazytis.lt

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje mazytis.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Pirkėjas, gavęs užsakymo patvirtinimą, negali keisti savo duomenų ir pristatymo adreso iki tol, kol nebus pristatytos prekės. Jei pirkėjas pakeičia pristatymo duomenis po to, kai patvirtintas užsakymas, jis turi kompensuoti klaidingo pristatymo išlaidas.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Vykdyti užsakymą“ ir gauna el.paštu užsakymo patvirtinimą iš Pardavėjo.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma mazytis.lt internetinio parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes mazytis.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.

4.2. Internetu prekes pirkęs Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su mazytis.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos (šiuo atveju Pirkėjas prekę pristato Pardavėjui savo lėšomis) vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas, gavęs užsakymo patvirtinimą, negali keisti savo duomenų ir pristatymo adreso iki tol, kol nebus pristatytos prekės. Jei pirkėjas pakeičia pristatymo duomenis po to, kai patvirtintas užsakymas, jis turi kompensuoti klaidingo pristatymo išlaidas.

5.4. Pirkėjas, lankydamasis mazytis.lt internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės mazytis.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai


8.1. Parduotuvėje bei suformuotame užsakyme nurodomos Prekių kainos yra galutinės ir pateiktos litais.


8.2. Pirkėjas apmoka už prekes vienu iš šių būdų:


8.2.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu.

8.2.2. Grynais atsiimdamas prekes iš kurjerio

8.2.3 Grynais atsiimdamas prekes iš parduotuvės


8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti kaip galima greičiau. Tik gavęs pranešimą, kad Pirkėjas atsiskaitė už prekes, Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntą ir nuo tos dienos pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.


8.4. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Užsakymo patvirtinimas“ paspaudus nuorodą „Spausdinti“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Pirkėjui sudarius sutartį su Pardavėju (paspaudus nuorodą „Apmokėti“), skiltyje „Užsakymo patvirtinimas“ paspaudus nuorodą „Spausdinti“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti sąskaitą-faktūrą. Sąskaitoje nurodoma: užsakymo numeris, pasirinktų prekių pavadinimai, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant pristatymo ir kitus mokesčius, bei apmokėjimui reikalingi rekvizitai.

9. Prekių pristatymas

9.1. Savo pirkėjams siūlome tokius pristatymo būdus:

1. Kurjeris pristato prekes nurodytu adresu
2. Siuntos 24 automatinio siuntų terminalo  - tik siuntoms, kurios talpa į siuntų dėžutes

9.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.   Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
9.3. Pristatymo kaina visoje LR teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją) yra:

Prekių pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių bendro svorio, tūrio bei transportavimo specifikos:

    • kai užsakomų prekių bendras svoris iki 5 kg, tada pristatymo kaina 2 eurai
    • kai užsakomų prekių bendras svoris nuo 5 kg iki 15 kg, tada pristatymo kaina 4 eurai
    • kai užsakomų prekių bendras svoris nuo 15 kg iki 20kg,tada pristatymo kaina 6 eurai
    • kai užsakomų prekių bendras svoris nuo 20 kg iki 40 kg,tada pristatymo kaina 13 eurų
    • kai užsakomų prekių bendras svoris nuo 40 kg ir daugiau tada pristatymo kaina 27 eurai
    • Už pristatymą Neringoje,Nidoje 05.01 - 09.30 dienomis 35 eurai papildomas mokestis, 10.01 - 04.30 dienomis 30 eurų papildomas mokestis.
    • pasirenkant apmokėjimą gryniaisiais pinigais, prie bendrosios užsakymo sumos bus priskaičiuojami 3 eurai už grinųjų pinigų paėmimo paslaugą.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 2-4 dienas nuo pranešimo apie apmokėjimo įvykdymą gavimo, išskyrus atvejus, kai:

9.4.1. prekės aprašyme buvo paminėtas individualus prekės pristatymo terminas.

9.4.2. Pirkėjas pasirinko apmokėjimą kurjeriui

9.5. Taisyklių 9.4. punkte paminėti terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimties atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
9.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.10. Prekių garantija, kokybė ir tinkamumo naudoti terminai
10.1. Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai, kurie nurodomi tokių prekių aprašymuose.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.mazytis.lt, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Parduotuve.
11.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.6. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.7 Draudžiama be raštiško UAB „MAŽYTIS“ sutikimo naudoti bei platinti Parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas.
12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Tačiau išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.