Prekių grąžinimas

Prekės be defektų grąžinimas: jei norite prekę grąžinti (prekė turi būti nenaudota, nesugadinta ir jos pakuotė nepažeista), gavę prekę ir ją patikrinę pervesime Jums sumokėtus pinigus į nurodytą Jūsų banko sąskaitą per 14 dienų . Faktiškas siuntos gabenimo išlaidas apmoka klientas.

 

 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka. 

 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 


 Pardavėjas atskiroms prekių rūšims suteikia skirtingo laiko kokybės garantiją, garantinio laikotarpio terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių garantiniame talone. 
 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. 
Norėdamas grąžinti prekę(es), Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo aktą, kuris bus atsiųstas el. Paštu pranešus apie grąžinimą.
Taisyklių numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias)  dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių numatyta tvarka. 

 

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 
 1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje; 
 2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; nenaudota 
3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 
 4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; 
5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus arba jų kopijas, garantinį taloną  ir užpildytą prekių grąžinimo aktą. 

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 

 Grąžinamos prekės tik per siuntų tarnybą DPD arba LPEXPRESS. Kai prekė grąžinama dėl to, kad nepatiko ir netiko, Pirkėjui tenka prekių  siuntimo ir pilnos grąžinimo išlaidos, atitinkamai pagal prekės svorį:

nuo 0 kg - 10 kg   6EUR 
nuo 10 kg - 20 kg 8.50EUR 
nuo 20 kg - 35 kg  11EUR 
nuo 35 kg  - 50 kg  15EUR

Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. Garantinio laikotarpio metu pastebėjus  prekės trūkumus, prašome Jūsų juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti  fotonuotrauką elektroniniu paštu info@mazytis.lt   Tokiu atveju visa informacija bus perduota prekės gamintojui, kuris  nustatys, ar prekės defektas garantinis, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo priimtą sprendimą nedelsiant informuosime Jus.

 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“. 
 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusias pasėkmes. 
 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.